Gỗ bạch dương (Poplar)

Gỗ bạch dương (gỗ poplar) là loại gỗ nguyên liệu, được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu và Mỹ