Gỗ thông (Pine)

Các loại gỗ thông nguyên liệu nhập khẩu như: phần lan, chile, newzealand, brazil, gỗ thông vàng, trắng,..