Gỗ tần bì (Ash)

Gỗ tần bì (ash) là loại gỗ nguyên liệu được nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu với các quy cách khác nhau.