Gỗ Trăn (Alder)

Gỗ Trăn (Alder) là loại gỗ cứng tương đối mềm, có màu sắc sáng đẹp và khả năng chịu máy tốt. Gỗ Trăn được phân bố ở vùng bờ Tây Hoa Kỳ, chủ yếu là ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.